Didactische publicaties

In september 2017 was Marc meerdere dagen in de studio te vinden om nieuwe publicaties van Pelckmans Uitgevers van stem en stemregie te voorzien.
Werden ingeblikt : een nieuwe spellingsmethode voor het basisonderwijs (Iedereen Spelt) en enkele reeksen voor godsdienst (Facet 1, Facet 6 en Animo 1). Veel luister- en leerplezier !